Over SchuldenbewindvoeringKnop1

Knop2Werkwijze aanmelding Schuldenbewind

Knop3

Knop4

Knop5Schuldenbewind aanmelden

Telefonisch contact of middels het contactformulier

U maakt, eventueel in overleg met uw begeleider, telefonisch een afspraak, of vult het contactformulier in op onze site. In het eerste telefooncontact zullen wij samen met u de wens / noodzaak van een beschermingsbewind doornemen. Mocht blijken dat dit inderdaad nodig is en kan de beschermingsbewindvoerder hierin iets voor u betekenen dan zullen wij op korte termijn een intakegesprek plannen.
Wij geven aan welke stukken u nog moet meenemen voordat het verzoekschrift daadwerkelijk opgestuurd kan worden naar het desbetreffende Kantongerecht.  

Iedereen kan zich aanmelden voor financieel beheer bij ons, de persoon die met ons een overeenkomst aangaat voor financieel beheer, draagt altijd zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën.

Intake

In dit gesprek wordt besproken wat een bewind voor u inhoudt, wat u van ons mag verwachten maar ook wat wij van u verwachten. Immers samenwerking is nodig. Tijdens de intake wordt ook het benodigde aanvraagformulier ingevuld.
Ook kijken we van wie u huurt, wie uw zorgverzekeraar is en welke vaste lasten u heeft, zodat we een goed financieel plan | budgetplan kunnen maken. 

Instanties aanschrijven

Wanneer het kantongerecht de beschikking heeft afgegeven en uw beschermingsbewindvoerder is benoemd, zullen wij alle betrokken instanties aanschrijven. In sommige gevallen starten we direct en wachten we het vonnis niet af.
Wij zullen deze instanties verzoeken om in het vervolg alle correspondentie, denk aan facturen, polissen, eventuele schulden etc naar de beschermingsbewindvoerder toe te sturen. Dit zorgt ervoor dat uw beschermingsbewindvoerder alles goed in kaart kan brengen en het zorgt er tevens voor dat wij voor u een stuk rust kunnen creëren.
Wij zullen 2 bankrekeningen openen, te weten; de beheerrekening; deze zal worden gebruikt voor al uw inkomsten en uitgaven en staat onder het beheer van de bewindvoerder. Op de leefgeldrekening wordt wekelijks uw weekgeld t.b.v uw levensonderhoud overgemaakt. Van deze rekening heeft u de bankpas in eigen beheer. Wij stellen vast hoeveel geld er maandelijks nodig is voor de betaling van uw vaste lasten, uw reserveringen en uw levensonderhoud.
Zodra wij uw dossier stabiel hebben zullen wij een aanvraag voor een minnelijke schuldenregeling neerleggen bij uw eigen gemeente. Lukt een minnelijke regeling niet, dan kan een verzoek tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) worden gedaan bij de Rechtbank. De aanvraag voor Wsnp wordt door de gemeente gedaan nadat de schuldhulpverlening niet gelukt is bij de gemeente.
Dit staat los van het beschermingsbewind. De Wsnp en Beschermingsbewindvoerder zullen dan parallel lopen.

 

Einde

Nadat uw gemeentelijke schuldsanering (minnelijke traject) of Wsnp schuldsanering geheel is afgerond gemiddeld na 3 jaar, dan bent u schuldenvrij. Het traject beschermingsbewind is vaak gemiddeld 5 jaar, hiervoor zou nog een verlenging aangevraagd kunnen worden indien gewenst.