Over SchuldenbewindvoeringKnop1

Knop2Werkwijze aanmelding Schuldenbewind

Knop3

Knop4

Knop5Schuldenbewind aanmelden

Beschermingsbewind of (Schuldenbewind)

Bent u meerderjarig, dan bent u zélf verantwoordelijk voor alles wat u doet. Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om (een deel van) de goederen van diegene onder bewind te stellen. Officieel heet deze maatregel ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben.
Verder zijn aan het beschermingsbewind zelf geen voorwaarden verbonden. Wel bepaalt de beschermingsbewindvoerder of hij uw zaak accepteert.