Over financieel beheerWerkwijzeKosten

aanmelden finan beheer

Werkwijze

Met Financieel beheer brengt u orde en rust in uw financiële situatie. Uw inkomen komt binnen op uw beheerrekening. Daarvan betalen wij uw vaste lasten: huur, verzekeringen, gas en elektra.
Heeft u problematische schulden dan kunnen wij u helpen met de toeleiding naar schuldhulpverlening.
Daarnaast stuurt u al uw overige rekeningen naar ons op en die betalen we van dezelfde rekening. U kunt er ook voor kiezen om alle post bij ons binnen te laten komen zodat wij op tijd de betalingen kunnen doen.
We reserveren geld indien mogelijk voor rekeningen die u onverwacht, eenmalig of enkele keren per jaar moet betalen.
Elke week of elke maand krijgt u een bepaald bedrag om uw boodschappen van te doen, dit wordt overgemaakt op uw eigen Leefgeld bankrekening.
Na aanmelding wordt met u een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële situatie wordt besproken en een (voorlopig) budgetplan wordt gemaakt.
Om uw financiën te kunnen beheren sluiten wij een contract met u af.  Hierin wordt opgenomen welke werkzaamheden wij voor u gaan verrichten. Dit contract wordt tijdens het intakegesprek doorgenomen en ondertekend.