Mentorschap

Taken van de mentor
Kosten Mentorschap

Mentorschap

Als iemand alleen niet (meer) over persoonlijke aangelegenheden kan beslissen, ligt een mentorschap meer voor de hand. De betrokkene kan dan zelf de financiële zaken blijven behartigen of beschermingsbewind hiervoor instellen.

U kunt beschermingsbewind en mentorschap tegelijk aanvragen. U kunt ook eerst bewind en later mentorschap aanvragen of andersom.