Mentorschap

Taken van de mentor
Kosten Mentorschap

Taken van de mentor

De mentor behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hij voert gesprekken met de hulpverleners en maakt afspraken namens de betrokkene als deze dat zelf niet meer kan. Zoveel mogelijk betrekt hij de persoon met dementie bij de beslissingen. Om in de geest van de betrokkene te kunnen handelen, is het belangrijk dat hij hem goed kent of leert kennen.

Ook voor iemand met dementie die (nog) thuis woont, kan een mentor worden benoemd.