Over SchuldenbewindvoeringKnop1

Knop2Werkwijze aanmelding Schuldenbewind

Knop3

Knop4

Knop5Schuldenbewind aanmelden

Einde Beschermingsbewind

Het bewind eindigt, als de persoon om wie het gaat weer zelf de belangen kan behartigen. In zo’n geval moet de kantonrechter de onderbewindstelling wél eerst opheffen. De rechter doet dit als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn.
Bijvoorbeeld:

• Als degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf, eventueel met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen.

• Als voortzetting van de maatregel niet zinvol is.

• Als de persoon voor wie de maatregel is bedoeld, overlijdt.

• Als de rechter het bewind of het mentorschap voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode is voorbij.

Verder eindigt onderbewindstelling als die door een ondercuratelestelling wordt vervangen. Voor de opheffing van de onderbewindstelling moet een verzoek bij de kantonrechter worden gedaan. De taak van de beschermingsbewindvoerder eindigt bij het opheffen van de maatregel.
Andere redenen voor de beëindiging van hun taak zijn het overlijden of het ontslag van de beschermingsbewindvoerder.