Norely Brunken

Norely Brunken

Beschermingsbewindvoerder
Den Haag & Rijswijk (Zuid-Holland)

In 2004 heb ik mijn studie als maatschappelijk werk en dienstverlening afgerond. In 2013 ben ik op het idee gekomen om mijn vorige studie als financiële medewerkster te gaan combineren mijn ervaring op maatschappelijk gebied. Toen ben ik uitgekomen op bewindvoerder. Dat is een van de beste keuzes die ik kon maken.

Ik heb ook ervaring op het gebied van schuldhulp verlener. Mijn drijfveer was ook om zelfstandig onderneemster te worden. Daarom geloof ik in de kracht van de mens, zelf de mensen die tijdelijk hun financiële belangen vanwege een geestelijk of lichamelijk beperking niet zelf kan behartigen.

Ik ben Norely Brunken, bewindvoerder.

Contact opnemen

Contact opnemen Beschermingsbewindvoerder
Sending